A a

Badania wody

• SUW Partyzanów

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 19.09.2017 z "Restauracji Zakątek"

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 19.09.2017 z "Restauracji Zakątek"

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.04.2017 z punktu poboru Ośrodek Zdrowia

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.04.2017 z punktu poboru Ośrodek Zdrowia

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 13.07.2017


• SUW Kabel

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.04.2017 ze szkoły ponadgimnazjalnej im. Tony Halika

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.04.2017 ze szkoły ponadgimnazjalnej im. Tony Halika

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.04.2017 z restauracji "Baccara"

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.04.2017 z restauracji "Baccara"

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 13.07.2017


 • SUW Szeligi

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 19.09.2017 z siedziby firmy "Farmacol"

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 19.09.2017 z siedziby firmy "Farmacol"

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 19.09.2017 z siedziby firmy "Centrumklima"

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 19.09.2017 z siedziby firmy "Centrumklima"

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 13.07.2017


 • SUW Święcice

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.07.2017 z siedziby firmy "Berda"

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.07.2017 z siedziby firmy "Berda"

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 541

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru Szkoła Podstawowa ul.Poznańska 541

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru Biedronka, Plochocin ul. Długa 2a

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru Biedronka, Plochocin ul. Długa 2a

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 13.07.2017


 • SUW RSP Duchnice

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 16.12.2016 z siedziby firmy "Sealed Air Polska Sp. z o.o."

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 16.12.2016 z siedziby firmy "Sealed Air Polska Sp. z o.o."

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru Szkoła Podstawowa ul. Duchnicka 25

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru Szkoła Podstawowa, ul. Duchnicka 25

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 22.08.2017 z punktu poboru SUW RSP Duchnice

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 22.08.2017 z punktu poboru SUW RSP Duchnice

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 20.01.2017


 • SUW Feliksów

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 26.09.2017 z punktu poboru Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza , Umiastowska 74

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 26.09.2017 z punktu poboru Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza , Umiastowska 74

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 15.11.2016 z punktu poboru Osiedle Słoneczny Park, Kręczki

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 15.11.2016 z punktu poboru Osiedle Słoneczny Park, Kręczki

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 20.01.2017


 • SUW Gołaszew

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru SUW Gołaszew, Rzeźbiarska 1

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru SUW Gołaszew, Rzeźbiarska 1

pdfBadania fizykochemiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru Hotel Lamberton, ul. Poznańska 492

pdfBadania mikrobiologiczne z dnia 18.07.2017 z punktu poboru Hotel Lamberton, ul. Poznańska 492

pdfOpinia sanitarna przydatności wody do spożycia - 21.06.2017

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz